Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi bộ kinh | Kinh175 Upavana

Kinh-175.Upavana

Thiền Viện Vạn Hạnh, Chiều Thứ Bảy 5/5 Thầy Thích Tâm Hạnh  tiếp tục giảng Tăng Chi bộ kinh- Chương 4 pháp , Phẩm Tư tâm sở và giải đáp các thắc mắc liên quan. Bao gồm các kinh
Kinh 175 Upavana
Kinh 176 Mong cầu
Kinh 177 Rahula

(Visited 123 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*