Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh| Phẩm Đạo Hành | kinh164 Kham Nhẫn

TTamHanh-TangChi

Phẩm Đạo Hành, kinh 164 -165 Kham Nhẫn trong kinh Tăng Chi Bộ được Thầy Tâm Hạnh tiếp tục giảng vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh

(Visited 153 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*