Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Tư Tâm Sở Kinh 173 PhânTích

KInh173-Phan-Tich2-

Kinh 173 PhânTích và kinh 174 Kotthita Phẩm Tư Tâm Sở Tăng Chi Bộ Kinh
Chiều thứ Bảy hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh

(Visited 97 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*