T. Hạnh Bình – Truyền thống Phật Giáo Việt Nam

thienvien-vanhanh

Bài giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh chương trình Nghe Giảng Pháp Sáng Chủ Nhật hằng tuần sau buổi Hành Thiền, do TT Thích Hạnh Bình thuyết giảng.

Chủ đề Truyền thống Phật Giáo Việt Nam, giảng về các trường phái Phật Giáo  hiện nay và con đường của Phật giáo Việt nam.

Thực hiện ngày 05/6/2016

(Visited 93 times, 1 visits today )
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*