T. Chơn Minh – Truyền thống Vu Lan

Thienvien Vulan2016

Bài giảng sáng Chủ Nhật 7/8/2016 của Thầy Thích Chơn Minh nói về truyền thống Lễ Vu Lan của người Việt Nam

 

(Visited 156 times, 1 visits today )

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*